ROM 1

ROM 2013-09-09

Väl framme i ett Rom där solen fortfarande värmer stenen.

Efter en hektisk period av förberedelser i Stockholm anlände jag i onsdags eftermiddag till Svenska institutet I Rom. Jag blivit väll mött och är nu installerad i en av institutets lägenheter. Här är ett fantastiskt sensommarväder och det råder en behaglig stillhet på institutet.

FÄRDIGMÅLADE FÖNSTERLUCKOR

Jag är här för att studera barockens arkitektur. Föresatsen är att utveckla mitt arkitektoniska uttryck och förmåga att gestalta, i mitt arbete som arkitekt och konstnär. I arbetet med “Massa och tomrum – kontraster i barockens arkitektur” kommer jag att försöka ta fasta på det faktum att många av de italienska barockarkitekterna började sin bana som konstnärer eller konsthantverkare (exempelvis Vignola, Borromini, Michelangelo och Bernini), och att det kom att prägla deras verksamhet som arkitekter. En verksamhet där gestaltandet av byggnader kan ses som en form av visuell konst.

sol och skugga

Palazzo-Massimo-alle-colonne

Palazzo-Massimo-alle-colonne

Massa-tomrum handlar kontraster. beroende på hur de sätts i relation till varandra skapas olika effekter. Relationen bestäms av hur murar, ljusöppningar,pelare, valv, konkava ytor, konvexa ytor, nischer, pilastrar och gesimser utformas och arrangeras. Detta skapar ett spel med ljus och mörker (skugga) både interiört och på fasader. Från relief till skulptur. Från skulptur till rum. Ljus och mörker. Öppen och sluten.

Svenska institutet i rom,

Svenska Institutet i Rom ritades av Ivar Tengbom 1938-40, en gästflygel byggdes till 1964.  www.isvroma.it

Skisser, anteckningar, foton och funderingar kommer jag att samla och posta kontinuerligt under arbetsprocessen med “Massa och tomrum – kontraster i barockens arkitektur”. Det vore jättekul om några vill lämna synpunkter, tipsa om något eller bara ge glada tillrop.. Bästa sättet är att maila mig.

Nedan finns lite fler bilder på institutets byggnad, väldigt fin.

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: